3 důvody proč (ne)vlastnit auto 

V současné době, kdy se společnost snaží najít cesty k udržitelnějšímu životnímu stylu, získává koncept sdílené mobility stále větší popularitu. Tento přístup k dopravě nabízí řadu výhod nejen pro jednotlivce, ale i pro naši planetu. V tomto článku se podíváme na tři klíčové důvody, proč zvážit sdílenou mobilitu místo vlastnictví auta. 

Finanční úspory

Prvním a pro mnohé nejvýznamnějším důvodem je finanční stránka. Vlastnictví auta je spojeno s mnoha náklady – od pořizovací ceny, přes údržbu, pojištění až po cenu paliva. Sdílená mobilita umožňuje efektivně využívat auto pouze v době potřeby, což výrazně snižuje celkové náklady. V naší kalkulačce si můžete spočítat roční náklady na vaše auto a jak vám sdílení auta pomůže tyto náklady snížit.  

V článku Náklady na provoz auta odhalujeme, jak jsme všechno počítali a jaká byla naše metodologie výpočtu. Neotálejte a pomocí kalkulačky zjistěte, kolik vám může vydělat pronájem auta!

Enyaq v Praze

Nechte vůz vydělávat za vás

V případě, že vůz vlastníte, ale nevyužíváte ho na denní bázi, můžete vůz nechat vydělávat za vás. Ptáte se jak? Právě na HoppyGo! Nabídněte své auto na platformě HoppyGo a získejte tak další příjem.

Menší zaujímání prostoru a dopravní zácpy

Dalším důvodem, proč sdílení aut může ulevit dopravním zácpám, spočívá v efektivnějším využití městského prostoru. Parkovací místa jsou v mnoha městech omezené a jejich nedostatek může být palčivým problémem. Každé nevyužité auto, které zůstává zaparkované na ulici, zabírá cenný prostor, který by mohl být využit jinak. Když se lidé rozhodnou pro sdílené vozy, znamená to méně vozidel zaparkovaných na ulicích, protože jedno auto může sloužit více uživatelům. Tím pádem se uvolní parkovací místa pro další potřebující a omezí se potřeba parkování na krajních pruzích silnic, což může snížit riziko vytváření dopravních zácp. Méně vozidel na ulicích také znamená méně provozu a potenciálně lepší plynulost pohybu dopravy, čímž se mohou snížit zácpy a čekací doby v městských oblastech. Sdílení aut tedy nejenže uvolňuje fyzický prostor na parkování, ale také může přispět k celkovému zlepšení dopravní situace ve městech.

Enyaq na mostě v Praze

Přínos pro životní prostředí

Poslední, ale neméně důležitým důvodem, proč zvážit sdílenou mobilitu, je zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Menší počet aut na silnicích znamená nižší emise skleníkových plynů, což je klíčové pro boj proti klimatickým změnám. Navíc, sdílená mobilita často zahrnuje využívání modernějších a efektivnějších vozidel, včetně elektrických a hybridních modelů, které mají ještě menší dopad na životní prostředí. 

Celkově lze říci, že sdílená mobilita přináší ekonomické, praktické a ekologické výhody pro jednotlivce i společnost jako celek. 🌱