Životné prostredie a P2P carsharing

Platformy na zdieľanie vozidiel (P2P carsharing) ako je HoppyGo prinášajú dlhý rad výhod pre všetkých zúčastnených. Na jednej strane sú používatelia, ktorí si môžu dostupne, transparentne a ľahko požičať autá podľa svojich predstáv. Na druhej strane sú majitelia, ktorí môžu svoje vozidlo, ak ho nevyužívajú, prenajať a zaplatiť tak náklady, poprípade si dokonca zabezpečiť vedľajší príjem.

Dnes by sme sa ale radi zamerali ešte na jednu časť rovnice P2P carsharingu a tou je životné prostredie, resp. aký konkrétne majú platformy ako HoppyGo dopad na našu planétu a prostredie, kde žijeme.

Zdroje, z ktorých sme čerpali, nájdete pod príspevkom.

Emisie a životný cyklus vozidiel

Asi všetci tušíte, že keď naštartujeme spaľovací motor auta a palivo začne horieť, automobil vypúšťa emisie do ovzdušia. Avšak čo ste si možno neuvedomili, je skutočnosť, že vôbec predtým, než automobil kúpite, už jeho samotná výroba je veľmi náročná na životné prostredie.

Ak sa zameriame len na emisie oxidu uhličitého, zásadného skleníkového plynu podporujúceho zmenu klímy, zhruba štvrtina emisií z celého životného cyklu automobilu (teda emisie z výroby a následnej prevádzky až do zošrotovania) pochádza práve z procesu výroby. Predtým, než prvýkrát naštartujete, v priemere 5,6 tony oxidu uhličitého už bolo vypusteného do atmosféry. Tieto emisie, resp. znečistenia, vznikli počas výrobného procesu 1 a ide o ekvivalent emisií vypustených pri prejazdení približne 50 000 km priemerného auta strednej triedy2.

V tejto chvíli môžu prísť na scénu platformy na požičiavanie vozidiel ako je HoppyGo. Zásadnou zmenou v používaní auta je fakt, že používatelia si požičiavajú už vyrobená autá. Na využitie vozidla nie je potrebné vyrábať ďalšie. Samozrejme aj tak bude potrebné nové autá produkovať, ich zdieľanie ale umožní výrazne efektívnejšie využiť menší počet vozidiel.

Súčasne musíme zvážiť stranu majiteľov, ktorí svoje autá cez platformu prenajímajú a sami ich nevyužívajú príliš často. Bez prenájmu by sa životný cyklus auta v kontexte najazdených kilometrov znížil a pomer medzi emisiami z produkcie auta a jeho prevádzkou zvýšil.

Nakoniec je potrebné doplniť dve skutočnosti. Po prvé, emisie z moderných áut sú zásadne nižšie (niekedy aj niekoľkonásobne), než z áut starších čo i len pár rokov. Podľa štúdie EÚ môže byť automobilová doprava jedna z najčistejších za predpokladu, že sa budú vozidlá navzájom zdieľať 3. Aj toto je dôvod, prečo na HoppyGo, až na výnimky, nemáme autá staršie ako 15 rokov.

 

Po druhé, snažia sa aj automobilky. Koncern VW do roku 2023 investuje 11 miliárd € do technológií znižujúcich uhlíkovú stopu a chce byť uhlíkovo neutrálny do roku 2050 4. Podobnú iniciatívu má aj BMW 5 či Ford 6 a ďalší.

Správanie spotrebiteľov

Cestovanie autom je stále nezelená aktivita. Všeobecné obmedzenia najazdených kilometrov a spálených pohonných hmôt alebo spotrebovaných kilowattov predstavujú cestu k čistejšiemu životnému prostrediu.

Využívanie zdieľaných áut má jeden ďalší zaujímavý efekt. Používatelia svoje cesty viac plánujú a impulzívne výlety autom nie sú tak časté. Podľa rôznych zdrojov používatelia najazdia v priemere o 15 – 20 % menej, ako keby vozidlo vlastnili. Medzi najčastejšie dôvody tejto zmeny správania používatelia citujú možnosť vidieť transparentne cenu využitia vozidla, ktorá je pri vlastníctve skrytá v podobe amortizácie, servisu a nepredvídaných opráv 78. Ak majiteľ tieto položky neprepočítava na prejazdený kilometer, spravidla sa jasne ukážu až pri predaji auta alebo na faktúre od mechanika.

 

Skúsenosť so zdieľaním áut takmer polovicu používateľov odradí od kúpy vlastného automobilu910. Ako je uvedené vyššie, výroba nového vozidla vypustí, okrem ďalších škodlivých látok, v priemere takmer 6 ton oxidu uhličitého.

Čistejšie mestá

Zdieľané vozidlá umožňujú väčšiemu počtu ľudí využiť jedno auto, čo sa prejavuje aj inde ako iba pri vypúšťaní emisií. Vďaka zdieľaniu vozidiel sa totiž darí znížiť celkový počet áut a to sa dá pozorovať predovšetkým v našich mestách.

Štúdií na túto tému je veľmi veľa, z väčšiny z nich vyplýva, že každé zdieľané auto môže v pesimistickom scenári nahradiť nezdieľaných 5 áut, v optimistickom dokonca 1511.

Pri rozhliadnutí sa po našich mestách uvidíte, že nemalá časť infraštruktúry je vytvorená pre autá. Od parkovacích miest v uliciach až po veľké parkovacie garáže. To všetko pre automobily, ktoré nie sú viac ako 90 % času využité.

Pri dôslednejšom využívaní P2P platforiem na zdieľanie automobilov je možné v budúcnosti náš verejný priestor využiť inak. Namiesto parkovísk môžeme stavať parky, školy, reštaurácie, byty či čokoľvek iné.

Čo je to HoppyGo?

HoppyGo je platforma na vzájomné zdieľanie áut, ktorá spája tých, ktorí si auto chcú raz za čas požičať s majiteľmi, ktorí svoje autá nepoužívajú denne. Používatelia tak môžu využiť vozidlá, ktoré by inak stáli na parkoviskách. Na druhej strane majitelia môžu týmto spôsobom riešiť náklady na vlastníctvo vozidla či si zaistiť vedľajší príjem.

Zdieľajte tento článok:

 1. https://www.greencarguide.co.uk/electric-and-hybrid-vehicles-have-lower-carbon-footprints-than-normal-cars/
 2. https://ec.europa.eu/clima/news/average-co2-emissions-new-cars-and-vans-registered-europe-increased-2018-requiring-significant_en#:~:text=The%20final%20data%20shows%20that,km%20that%20applied%20until%202019
 3. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics
 4. https://www.dw.com/en/how-volkswagen-wants-to-drive-e-mobility-revolution/a-47586417
 5. https://www.greencarcongress.com/2020/07/20200728-bmw.html
 6. https://www.businessgreen.com/news/4016959/ford-sets-2050-carbon-neutrality-target
 7. https://www.researchgate.net/publication/314206924_Mobility_and_environmental_impacts_of_car_sharing_in_the_Netherlands
 8. https://core.ac.uk/download/pdf/82521748.pdf
 9. https://www.researchgate.net/publication/314206924_Mobility_and_environmental_impacts_of_car_sharing_in_the_Netherlands
 10. https://core.ac.uk/download/pdf/82521748.pdf
 11. https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Does-sharing-cars-really-reduce-car-use-June%202017.pdf