Nová směrnice DAC 7: Oznamovací povinnost

Vážení poskytovatelé aut,

dovolujeme si vás informovat, že příjmy z poskytování automobilu přes naši webovou platformu mohou podléhat dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o dani z příjmů“).

Příjem z pronájmu automobilu je nejprve nutné zařadit do správné kategorie příjmu, kterými mohou být podle okolností:

i.             příjem ze samostatné činnosti (podnikání)

ii.            příjem z nájmu

iii.          ostatní příjem (pokud nejde o příjem z podnikání ani o příjem z nájmu)

 

O příjem z podnikání se jedná v případě, kde je vozidlo zařazeno v obchodním majetku podnikatele (tzn., že je o něm účtováno) nebo pokud je automobil pronajímán v rámci podnikání (např. v rámci výkonu živnosti). Základem daně příjmy snížené buď (i) o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (např. odpisy vozidla, náklady na opravy a údržbu nebo provize HoppyGo), nebo (ii) o paušální výdaje, které mohou podle okolností být 30% (max. 600 000 Kč ročně) až 60% (max. 1 200 000 Kč ročně) z dosažených příjmů. Tyto příjmy navíc podléhají pojistnému na zdravotní pojištění a mohou též podléhat pojistnému na sociální zabezpečení.

O příjem z nájmu se jedná v případě, kdy nájem není součástí podnikání, ale nejedná se pouze o příležitostný nájem. Základem daně jsou příjmy snížené buď (i) o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, nebo (ii) o paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů (max. 600 000 Kč ročně).

O ostatní příjmy se jedná v případě příležitostného nájmu. Termín „příležitostný“ zákon blíže nedefinuje a vyplývá z okolností, zejména z počtu pronájmů v roce a doby nabídky vozidla na platformě. Pokud úhrn všech příležitostných příjmů za rok nepřesáhne 30.000 Kč, jsou tyto příjmy od daně osvobozeny. Pokud je úhrn vyšší než 30.000 Kč, jsou základem daně příjmy snížené o související skutečné výdaje (paušál není možné uplatnit).

V případě pochybností doporučujeme daňové dopady a dopady do pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění vyplývající z nájmu vašeho vozidla konzultovat s Vaším daňovým poradcem. Toto není právní rada. Jakákoliv odpovědnost HoppyGo vyplývající z uvedené informace je vyloučena. Informace nepodléhá pravidelné aktualizaci a nemusí být v souladu s platnou a účinnou právní úpravou.

Zpracováno ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem.

Více informací lze získat na příslušné webové stránce daňové správy.

Co je to HoppyGo?

HoppyGo je platforma na sdílení aut, která spojuje ty, kteří si auto chtějí půjčit občasně s majiteli, kteří svá auta nepoužívají denně. Uživatelé tak mohou využít vozů, které by jinak stály na parkovištích. Na druhé straně majitelé mohou tímto způsobem řešit náklady na vlastnictví vozu či si zajistit vedlejší příjem.

Platforma čítá přes 2 500 vozů všech kategorií i značek. Jako uživatel máte možnost vybírat mezi luxusními i dostupnými vozy, sporťáky, skříňovými a obytnými dodávkami, rodinnými auty či městskými prcky. Zkrátka zde najdete vše.