Nová smernica DAC 7: Oznamovacia povinnosť

Vážení poskytovatelia áut,

Dovoľujeme si vás informovať, že príjmy z poskytovania automobilov cez webovú platformu môžu podliehať dani z príjmov fyzických osôb podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Príjem z prenájmu automobilu je najskôr potrebné správne zaradiť do kategórie príjmov. Podľa okolností sa môže jednať o nasledovné kategórie:

  1. Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy z podnikania SZČO)
  2. Ostatný príjem (pokiaľ nejde o ani jeden z príjmov uvedených v bode 1 a 2)

príjem z podnikania sa jedná v prípade, ak je vozidlo, ktoré je na platforme ponúkané zaradené do obchodného majetku podnikateľa (tj. Je o ňom účtované) alebo pokiaľ je automobil prenajímaný v rámci podnikania (napríklad v rámci živnosti je to uvedené aj v predmete podnikania). Základom dani z príjmu je suma znížená, buď o výdaje preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov (napr. odpisy automobilu, náklady na opravy a údržbu, poistenie, alebo provízie pre HoppyGo) alebo tým môžu byť paušálne výdavky, ktoré sú 60 % z dosiahnutých príjmov maximálne však do výšky 20.000,- EUR ročne. Tieto príjmy podliehajú však aj zdravotnému poistenie, a prípadne pri dosiahnutí hranice príjmov (ktorá je pre rok 2022 7266 Eur) môže podliehať aj sociálnemu poisteniu.

ostatný príjem – príležitostný prenájom hnuteľnej veci je možné zaradiť pod príjmy podľa §8 ods. 1 písm. a) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kedy je možné oslobodiť príjem do výške 500 EUR ročne. K príležitostnému prenájmu hnuteľných vecí nepatrí príjem z prenájmu hnuteľného majetku používaného v súvislosti s podnikaním, alebo prenájmu hnuteľnej veci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia (bod1) V prípade, že nejde o príležitostný prenájom osobného automobilu, t.j že sa prenajíma napr. na celý rok, potom sa takýto príjem zaradí medzi ostatné príjmy – iné, pričom k takémuto duhu príjmu sa nevzťahuje oslobodenie do výšky 500 EUR.

Poplatník nemá povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť tieto príjmy za predpokladu, že:

  • Jeho ročné príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené a nepresiahli sumu vyššiu ako 2289,63 EUR za rok 2022
  • Jeho príjem z prenájmu bol nižší ako 500 EUR

Ak by išlo o dlhodobý prenájom, je potrebné ešte zvažovať, či nevznikne povinnosť založenia živnosti.

V prípade pochybností doporučujeme daňové dopady a dopady na zdravotné a sociálne poistenie vyplývajúce z nájmu vášho vozidla konzultovať s Vaším daňovým poradcom. Toto nie je právna rada. Akákoľvek zodpovednosť HoppyGo vyplývajúca z uvedenej informácie je vylúčená. Informácie nepodlieha pravidelnej aktualizácii a nemusia byť v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

Čo je to HoppyGo? 

HoppyGo je platforma na zdieľanie áut, ktorá spája tých, ktorí si chcú občasne požičať auto s majiteľmi, ktorí svoje autá nepoužívajú denne. Užívatelia tak môžu využíť vozidlá, ktoré by inak stály na parkoviskách. Na druhé strane majitelia môžu týmto spôsobom riešiť náklady na vlastníctvo vozidla či si zaistiť vedľajší príjem.

Platforma obsahuje vozidlá všetkých kategórií a značiek. Ako užívateľ máte možnosť vybrať si medzi luxusnými aj dostupnejšími vozidlami, športovými autami, obytnými dodávkami, rodinnými autami či mestskými hatchbackmi. Skrátka tu nájdete všetko čo potrebujete.

Zdieľajte tento článok: